Een eerlijke verdeling van ruimte en landschap

1. De leefbare provincie

Volt wil dat Noord-Brabant een leefbare provincie is voor iedereen. Door te investeren in een duurzaam woon- en leefklimaat voor mens, dier en plant, maken we Noord-Brabant leefbaar voor de huidige en toekomstige generaties.

YouTube: De leefbare provincie

1.1 Gezond leef- en woonklimaat

In Noord-Brabant is de leefkwaliteit in de afgelopen jaren flink achteruit gegaan: de luchtkwaliteit is onder de norm en de waterbodem is verslechterd. Ook de stikstofuitstoot is te hoog. Er wordt gebouwd en verbouwd waarbij te weinig rekening wordt gehouden met de natuur. Wij vinden dat de natuur bovenaan de agenda moet staan bij elke discussie over ruimtelijke ontwikkeling. Volt wil meer investeren in een gezond leef- en woonklimaat in Noord-Brabant door ervoor te zorgen dat de Provincie zich gaat houden aan emissienormen en -doelen. Daarom wil Volt:

 • het behoud en herstel van natuur en biodiversiteit in de provincie;
 • beter Provinciaal toezicht op de uitstoot van schadelijke stoffen bij het verstrekken van vergunningen;
 • een leidende rol van de Provincie op het gebied van klimaatadaptatie om het
 • woonklimaat te verbeteren;
 • meer inzicht voor boeren in hun stikstofuitstoot;
 • biodiversiteitsmonitors die inwoners en bestuurders van de provincie informeren over de leefkwaliteit van Noord-Brabant.

1.2 Toekomstbestendige agrarische sector

Volt wil investeringen door verschillende sectoren in leefkwaliteit te belonen. Daarvoor moeten omgevingskwaliteiten, zoals geur, biodiversiteit en vergroening , eerst helder gedefinieerd worden. Volt ziet het als de taak van de Provincie om ontwikkelmogelijkheden te koppelen aan deze omgevingskwaliteiten voor zowel stoppende als blijvende agrarische ondernemers. Volt wil daarom:

 • een groenere agro-industrie gefaciliteerd door de Provincie;
 • de Provincie als gesprekspartner in de agro-transitie, niet enkel als toetser;
 • inzetten op innovatie, zoals verticale landbouw en het stimuleren van plantaardige voedselbronnen;
 • investeren in Internet of Things (IoT) toepassingen voor metingen.

1.3 Woningbouw

De vraag naar betaalbare woningen in Noord-Brabant is enorm. De woningnood heeft de mogelijkheden voor alleenstaanden en gezinnen beperkt en vormt een rem op de economische ontwikkeling van de provincie. Als het aan Volt ligt, neemt de Provincie de regie op de woningbouwontwikkeling in stedelijke gebieden en landelijke kernen. Daarom wil Volt:

 • stimuleren van het gebruik van duurzame bouwmaterialen en verbeterde watercirculatie bij bouwprojecten;
 • een faciliterende en coördinerende rol van de Provincie bij bouwprojecten;
 • investeren met andere overheden om ontwikkeling op de woningmarkt te versnellen;
 • meer inspraakmogelijkheden voor burgers tijdens het ontwikkelproces van woningen;
 • alle woningen en bedrijven voor 2030 geheel zelfvoorzienend laten bouwen, waarmee de CO2-uitstoot wordt geminimaliseerd.

Aanvullende standpunten:

Permanent wonen in recreatiewoningen

Volt wil dit alleen toestaan in de periode van 2023 tot 2027. Deze woningen liggen veelal in natuurgebieden en zijn niet gemaakt met het idee om permanent te bewonen. We zien echter dat de druk op de woningmarkt groot is en dat er nu al behoefte is aan extra woningen. Alleen om deze reden willen wij het wonen in recreatiewoningen toestaan, maar voor een periode van 4 jaar.