Het Brabantse milieu terug in balans

2. De duurzame provincie

Volt wil dat Noord-Brabant in 2040 klimaatneutraal is. Om klimaatverandering lokaal aan te pakken, wil Volt investeren in natuurinclusieve landbouw, actief beleid tegen vervuilers, energiebesparingen én duurzame energiebronnen, zoals zon-, water- en windenergie.

YouTube: De duurzame provincie

2.1 De circulaire economie

Voor een duurzame toekomst moeten we nu omschakelen naar een duurzame en circulaire economie. Grondstoffen zijn niet oneindig en we moeten er daarom zorgvuldig mee omgaan. Volt wil het actieplan ‘Circulaire Economie’ van de Europese Unie verder gaan uitvoeren in Noord-Brabant en een leidende rol pakken in deze transitie. Noord-Brabant zit vol kennis en innovatie op dit gebied, en wij willen daar graag meer gebruik van maken. Daarom wil Volt:

 • brede promotie van de circulaire economie en stimuleren van hergebruik en reparatie van spullen;
 • verbeterd toezicht op recycling van afval in de provincie;
 • grotere inzet op lokale productie van producten;
 • een papierloze en plasticvrije overheid;
 • aanbestedingen toetsen aan circulaire eisen.

2.2 Energietransitie

Om Brabant CO2-neutraal te krijgen in 2040, moeten we overgaan op het opwekken van duurzame energie. Met alleen windmolens en zonnepanelen zal dit helaas niet lukken. Daarom wil Volt inzetten op nieuwe, fossielvrije technieken die in Noord-Brabant kunnen bijdragen aan het opwekken van stroom. Volt wil daarom:

 • bedrijven en woningen verwarmen met restwarmte van de industrie in Noord-Brabant;
 • bedrijven in Noord-Brabant zelf een minimaal percentage stroom laten opwekken door middel van zonne- of windenergie
 • investeringen in kernenergie door de Provincie doorzetten en meer onderzoek doen naar waterstof als energiedrager;
 • onderzoek naar de mogelijke bouw van een kleine kerncentrale;
 • samenwerking op het gebied van waterstof met omliggende provincies en andere Europese landen;
 • de Amercentrale sluiten, omdat biomassa geen duurzame energieoplossing is.

2.3 Schone lucht en schoon water

De luchtkwaliteit in Noord-Brabant is slecht. De levensverwachting van de Brabander is gemiddeld lager dan de rest van Nederland: het inademen van onze Brabantse lucht is te vergelijken met het roken van vijf sigaretten per dag. Volt wil daarom dat er beter beleid komt om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen en Noord-Brabant verder te vergroenen. Naast lucht is ook de waterkwaliteit in de provincie slecht. Om de doelstellingen van de Europese Unie in 2027 te halen, moeten er nog flink wat stappen gezet worden. Daarom zet Volt in op:

 • een breed provinciaal meetplan om de luchtkwaliteit te meten;
 • directer en actiever ingrijpen bij grote afwijkende luchtkwaliteit waardes;
 • gelijkwaardige vermindering van schadelijke uitstoot per sector in de provincie;
 • online dashboards met actuele metingen van lucht- en waterkwaliteit met de mogelijkheid om direct meldingen te maken;
 • een integrale aanpak van waterschappen, gemeenten en provincie om de waterkwaliteit te verbeteren;
 • een structureel beleid op watertekort door droogte en oplossingen om dit te voorkomen.