Een verbeterd welzijn voor alle Brabanders

4. De betrokken provincie

Volt wil dat alle inwoners van Noord-Brabant ongeacht achtergrond, herkomst, geaardheid of leeftijd dezelfde mogelijkheden hebben om deel te nemen aan culturele en sportactiviteiten. Wij vinden dat in Noord-Brabant iedereen toegang moet hebben tot zorg, educatie, sport, groene gebieden en cultuur.

YouTube: De betrokken provincie

4.1 De inclusieve samenleving

Volt wil dat de Provincie stappen zet om inclusie te waarborgen binnen Noord-Brabant. Door in te zetten op een inclusieve maatschappij zonder discriminatie, dragen we bij aan een maatschappij waarin zich iedereen veilig voelt en zich volledig kan ontwikkelen. Dit levert een sterkere maatschappij op. Daarom wil Volt:

 • ervaringsdeskundigen betrekken in de ontwikkeling van een eigen Provinciale inclusie-agenda;
 • gebruik van Provinciale inclusie-agenda om inclusie te waarborgen binnen provinciale evenementen en projecten;
 • een inclusieraad die adviseert en beleid toetst van de Provincie;
 • als Provincie samenwerken met scholen om tolerantie van minderheden te
 • vergroten.

4.2 Gezondheid en welzijn

Het fysieke en mentale welzijn komt in onze provincie steeds meer onder druk te staan, vooral onder jongeren. Daarnaast veroorzaakt de groei van armoede onder kinderen momenteel psychische schade. Volt wil dat de Provincie stappen zet naar een gezonde en mentaal weerbare samenleving. Daarom wil Volt:

 • gezonde voeding promoten en aanbieden van schoolmaaltijden;
 • fastfood reclames weren uit het straatbeeld;
 • rookvrije zones uitbreiden;
 • scherpere doelen van de Provincie om zich aan het nationaal preventie akkoord te houden;
 • meer samenwerking met gemeenten om Noord-Brabant gezonder te maken;
 • terugkeer van het Provinciale Armoedefonds.

4.3 Toegang tot zorg

De overdracht van zorgtaken van het Rijk aan de gemeenten heeft de zorg complexer
gemaakt. Zorg is niet meer gelijk verdeeld over alle inwoners van Noord-Brabant, bovendien
moeten zowel zorgvragers als zorgverleners zich door steeds meer papierwerk worstelen.
Door kennis en expertise te bundelen uit gemeenten en onderbrengen bij de Provincie kunnen we voor iedere Brabander een goede, toegankelijk zorg met minder regels mogelijk
maken. Daarom wil Volt:

 • overname van de uitvoering van de zorg van gemeenten naar Provincie om zo betere toegang tot zorg te krijgen met minder regels;
 • dat jeugdzorgorganisaties maximaal 5% winst mogen maken;
 • bredere inzet van digitale oplossingen in de zorg door het gebruik van E Health;
 • het opzetten van een Provinciaal expertisecentrum voor de beoordeling van ondersteuning aanvragen.

4.4 Toegankelijkheid

Kansen en toegankelijkheid zouden voor iedereen gelijk moeten zijn. Mensen met een lichamelijke beperking worden binnen Noord-Brabant dagelijks geconfronteerd met verschillende soorten obstakels. Volt wil daarom:

 • openbaar vervoer en publieke ruimtes die voor iedereen met een beperking toegankelijk zijn;
 • regie van de Provincie in het woonaanbod voor mensen met een lichamelijke beperking;
 • toezicht op de uitvoering van het VN-verdrag Handicap binnen Noord-Brabant door de Provincie;
 • voorbeeld geven als Provincie in toegankelijkheid en werkgeverschap.

4.5 Culturele sector & sport

Volt wil dat cultuur en sport toegankelijk voor iedereen zijn en blijven. Daarbij is een visie op beide sectoren voor de toekomst belangrijk in Noord-Brabant. Duurzaamheid en toegankelijkheid voor iedereen moet het belangrijkste onderdeel zijn in het ontwikkelen van deze visies. Daarom wil Volt:

 • vaste subsidies voor de culturele sector vanuit de Provincie;
 • goede arbeidsvoorwaarden voor werknemers binnen instellingen die Provinciale subsidies ontvangen;
 • goed onderhoud en behoud van Brabants cultureel erfgoed en landschap door juiste inzet van subsidies;
 • stimuleren en bevorderen van projecten om inwoners van Noord-Brabant te laten sporten waarbij mensen met een beperking ook kunnen deelnemen;
 • subsidies voor sportclubs om zelf groene stroom op te wekken en duurzame verwarming aan te leggen;
 • een dag in de week gratis toegang tot musea voor jeugd en studenten in de provincie;
 • ondersteuning van de aanvraag voor het Brabants carnaval op de UNESCO erfgoedlijst.