Duurzame en toegankelijke mobiliteit voor iedereen

6. De verbindende provincie

In Noord-Brabant staat het openbaar vervoer onder druk: de bus of trein nemen is niet voor iedereen betaalbaar, en goed openbaar vervoer is buiten de stad vaak niet goed geregeld. Volt wil beter en goedkoper openbaar vervoer, en meer inzetten op duurzame mobiliteit.

YouTube: De verbindende provincie

6.1 Openbaar vervoer

Volt wil Noord-Brabant beter bereikbaar maken door te investeren in openbaar vervoer. Dit willen we niet alleen binnen Noord-Brabant doen, maar ook samen met andere provincies en onze buurlanden. Het openbaar vervoer moet duurzamer ingericht worden en ook toegankelijk voor iedereen. Daarom wil Volt:

 • al het openbaar vervoer toegankelijk maken voor mensen met een lichamelijke beperking;
 • goed grensoverschrijdend openbaar vervoer met en naar Vlaanderen en Duitsland;
 • geen schadelijke uitstoot in provinciaal openbaar vervoer;
 • kleine gemeenten in Noord-Brabant bereikbaar houden met openbaar vervoer.

6.2 Duurzame mobiliteit

Om de klimaatdoelen te halen en de luchtkwaliteit te verbeteren moeten we onze mobiliteit vergroenen in Noord-Brabant. Dit kunnen we bereiken door het toepassen van nieuwe technologieën en door bestaande oplossingen te verbeteren. Volt wil daarom:

 • een dekkend laadpalennetwerk binnen Noord-Brabant;
 • stimuleren van, en investeren in, waterstof als brandstof door de Provincie;
 • alle snelfietsroutes op elkaar aansluiten binnen Noord-Brabant en omringende provincies;
 • eenduidig beleid van deelmobiliteit en mobiliteit hubs in Noord-Brabant;
 • een Europees platform voor het gebruik van deelmobiliteit en openbaar vervoer.

6.3 Spoorvervoer

Spoorvervoer is niet alleen een belangrijk onderdeel van het openbaar vervoer maar ook het transport van goederen. Van een goed bereikbare provincie en veilig goederenvervoer profiteert iedere Brabander. Daarom wil Volt:

 • verbeterde spooraansluitingen met de rest van Nederland;
 • Noord-Brabant ontwikkelen als hub voor internationale (slaap)treinen;
 • geen vervoer van gevaarlijke stoffen over de Brabantroute.

6.4 Eindhoven Airport

Vliegen heeft een grote impact op het milieu. De uitstoot van vliegverkeer draagt niet bij aan het behalen van klimaatdoelen en heeft een negatief effect op de Brabantse luchtkwaliteit. Daarnaast levert het ook geluidsoverlast voor omwonenden. De meest bevlogen route van Eindhoven Airport is naar Londen, een route die gemakkelijk met de trein genomen kan worden. Daarom wil Volt:

 • het aantal vluchten van Eindhoven Airport inkrimpen;
 • halt op routes die in een kort tijdsbestek ook met de trein genomen kunnen worden;
 • CO2-neutrale grondoperaties op Eindhoven Airport.

Aanvullende standpunten

Wegenbelasting

Volt wil de wegenbelastingen niet verlagen. De wegenbelasting mag zelfs met een klein percentage omhoog. Dit om de opbrengst daaruit te gebruiken waar die voor bedoeld is: wegen en infrastructuur verbeteren en onderhouden. Voor een aantal provinciale wegen moet de veiligheid verbeterd worden. Bovendien is er geld nodig voor vernieuwing en aanpassing van de infrastructuur om vergroening van mobiliteitsoplossingen te stimuleren.