Fractie

Statenlid 

Inge Vossen – Van Beers

De Provincie kan een grote rol spelen in het bieden van oplossingen. Energiearmoede, milieu, bereikbaarheid, klimaat en de inrichting van een gezonde leefomgeving vragen op kort termijn vooral om praktische antwoorden. Dus zeker niet alle problemen over de heg van toekomstige generaties gooien. Er moet nu ingezet worden op concrete kansen.

Inge wil daarbij vooral namens Volt Noord-Brabant de verschillende generaties verbinden om de dialoog aan te gaan, om samen te denken, te luisteren en te werken aan de toekomst van Brabant. Voor haar is het vooral van belang dat de provincie daarbij een stimulerende rol speelt op het gebied van kansengelijkheid voor alle Brabanders. Ons woon- en leefgebied wordt een provincie waar alle inwoners gezond en prettig kunnen wonen, leven en werken. Waar het vanzelfsprekend is dat iedereen onderdeel is van die Brabantse samenleving, waar dus NIEMAND op de reservebank zit.

Nevenfuncties:

Docent Geschiedenis, Het Hooghuis, locatie Mondriaan College

Burgerlid & Policy Lead

Leontien van der Vlist

Hallo, ik ben Leontien van der Vlist en ik woon in ’s Gravenmoer, een klein dorpje tussen Breda en Den Bosch. Een aantal thema’s vind ik heel belangrijk voor deze Provinciale Statenverkiezingen. Het ene is economische vernieuwing: er is geen beter moment om innovatie in te zetten om ons te helpen met de grote opgaven van deze tijd. Dat is goed voor de overgang naar duurzaamheid in onze werk- en leefomgeving. Maar het zorgt ook voor nieuwe banen, kansen en mogelijkheden. Bovendien zal het onze concurrentiepositie verder verbeteren. We hebben ontzettend veel potentie in Noord-Brabant op dat gebied. 

Wat ik ook erg belangrijk vind is bestuurlijke vernieuwing. Ikzelf ben heel actief in verandermanagement. Ik denk dat we daar ook op een provinciaal niveau nog grote stappen kunnen maken. Denk aan democratisering, burgerparticipatie en digitalisering. Zelfs  als je tot nu toe dacht, politiek is niets voor mij: Volt is het positieve alternatief. Laten we samen aan de slag gaan en er werk van maken! 

Nevenfuncties:COO (Tilaa BV te Den Bosch)

Fractiemedewerker & Policy lead

Richard Guijt

Hey, Ik ben Richard Guijt en ik woon inmiddels al 11 jaar in Tilburg. Brabant is een mooie plek om te wonen maar we staan voor grote uitdagingen om Brabant nog beter te laten worden voor onszelf en de generaties na ons. In het dagelijks leven ben ik werkzaam en de zorg en zie hoe belangrijk het is als iedereen mee kan doen en blijven meedoen in de Brabant. Daarom vind ik dat ook de provincie moeten werken aan inclusie om iedere Brabander mee te kunnen laten doen. 

Het tijd is om naar de toekomst te kijken en de problemen die we nu aanpakken. Problemen met de lucht, water, landbouw en het goed kunnen reizen over de grens. Dit kunnen we niet alleen, maar zullen we moeten samenwerken binnen Nederland en over de grens. Door samenwerking kunnen we dit beter doen en elkaar versterken. Het is tijd om Brabant klaar te maken voor de toekomst. Door dit te bereiken wil ik met Volt en alle Brabanders hieraan werken zodat we trots kunnen blijven op onze provincie.

Nevenfuncties: Begeleider bij Amarant

Burgerlid

Floortje Bos

Ik ben Floortje Bos, geboren in Breda en wonend in Eindhoven. Op dit moment studeer ik nog mijn bachelor Data Science aan de TU van Eindhoven en de universiteit van Tilburg. Naast mijn studie en Volt, ben ik vaak in de natuur te vinden.

Ik wil me juist nu graag inzetten in de politiek voor Volt omdat het belangrijk is dat jonge studenten en starters zich gerepresenteerd voelen binnen de politiek. Zeker op provinciaal gebied kunnen we daar nog heel veel aandoen en daarom is het juist ook zo belangrijk dat onze generatie ook vertegenwoordigd is.

Waar ik me hard om zal blijven maken is een inclusieve en veilige digitale samenleving. Daarnaast zal de klimaataanpak altijd een belangrijke casus blijven en alleen samen kunnen we uitdagingen van de toekomst oplossen, samen als één Europa. Hiervoor ga ik mezelf binnen Brabant dan ook zeker voor inzetten.

Nevenfuncties:

Promotie team faculteit W&I van de TU/e

Raad van advies lid Wervingsdagen

Kascommissie studievereniging D.S.A Pattern