Gespreksverslag van de verkenner

Gespreksverslag van de verkenner

13 apr 2023 08:00:00 UTC
n de afgelopen periode heeft de verkenner Sacha Ausems met alle partijen gesproken.
Verkenner

Gespreksverslag van de verkenner

In de afgelopen periode heeft de verkenner Sacha Ausems met alle partijen gesproken. In het gesprek dat Volt heeft gevoerd met de verkenner hebben wij duidelijk gemaakt wat wij belangrijk vinden voor Brabant en een toekomstige coalitie. Daarbij hebben wij een voorkeur kenbaar gemaakt voor een coalitie en aangegeven dat wij bereid zijn onze verantwoordelijkheid te nemen als wij gevraagd worden deel te nemen in een coalitie. 


Daarbij hebben wij aangegeven dat wij het belangrijk vinden dat iedere Brabander gelijk is en gelijke kansen heeft, en de ruimte moet krijgen om verantwoordelijkheid te nemen. Daarnaast willen we Brabanders betrekken en duidelijk en begrijpelijk communiceren. 

- Aanpak stikstof problemen 

- Verbetering lucht en waterkwaliteit 

- Voldoende woningen en leefbaarheid 

- Een brede welvaart in Brabant

- Een zichtbare rol van de EU in de provinciale staten 

Daarbij hebben wij aangegeven een aantal zaken belangrijk te vinden: 

Het hele verslag is te lezen in het bijgevoegde bestand.