Kandidaten

Volt gaat deelnemen aan de Provinciale Statenverkiezingen in Noord-Brabant met een lijst van tien kandidaten met een  helder doel voor ogen: een klimaatneutrale provincie in 2040 door duurzame,  economische innovatie binnen Europa. 

Lijsttrekker

Inge Vossen – Van Beers

De Provincie kan een grote rol spelen in het bieden van oplossingen. Energiearmoede, milieu, bereikbaarheid, klimaat en de inrichting van een gezonde leefomgeving vragen op kort termijn vooral om praktische antwoorden. Dus zeker niet alle problemen over de heg van toekomstige generaties gooien. Er moet nu ingezet worden op concrete kansen.

Inge wil daarbij vooral namens Volt Noord-Brabant de verschillende generaties verbinden om de dialoog aan te gaan, om samen te denken, te luisteren en te werken aan de toekomst van Brabant. Voor haar is het vooral van belang dat de provincie daarbij een stimulerende rol speelt op het gebied van kansengelijkheid voor alle Brabanders. Ons woon- en leefgebied wordt een provincie waar alle inwoners gezond en prettig kunnen wonen, leven en werken. Waar het vanzelfsprekend is dat iedereen onderdeel is van die Brabantse samenleving, waar dus NIEMAND op de reservebank zit.

Kandidaat 2

Stijn Vercauteren

Aankomende Provinciale Staten verkiezingen worden belangrijke verkiezingen, die in grote mate gaan bepalen hoe toekomstige generaties in onze provincie zullen wonen, werken en samenleven. Als vader van 3 kinderen geloof ik dat het tijd is voor een nieuwe koers binnen de politiek. Het is tijd voor optimisme en positieve actie! En alleen door op Europees, nationaal én ook op lokaal niveau goed en constructief samen te werken, kunnen we de vraagstukken van deze tijd oplossen.

We staan namelijk voor een enorme opgave staan richting de toekomst. Denk daarbij aan de energietransitie, huisvesting en de manier waarop we willen omgaan met voedselproductie en de plaats daarvan de natuur. Stuk voor stuk onderwerpen die samenkomen in onze publieke ruimte en in grote mate bepalen op welke manier we daarin samenleven. Een goede balans tussen onze Brabantse innovatiekracht en een prettige, gezonde en bovenal beschikbare woonomgeving voor iedereen, is dan ook cruciaal. Juist de provinciale staten kunnen op dit thema het verschil maken. Ik wil me daarvoor inzetten, zodat ook onze kinderen een mooie toekomst hebben.

Kandidaat 3

Evelien Raps

Evelien, 32 jaar, is geboren en opgegroeid in Rosmalen. Na haar studies Mediavision en Kunst en Techniek heeft Evelien diverse functies bij verschillende bedrijven bekleed, waaronder marketing manager en eventmanager. Op dit moment werkt ze als freelancer als communicatiemedewerker, mediaproducer en filmmaker. Evelien is sinds eind 2021 lid geworden van Volt, is onderdeel van Vrouwen van Volt en heeft zich vorig jaar kandidaat gesteld voor de provinciale verkiezingen van Noord-Brabant. Evelien vind het belangrijk dat er weer bruggen gemaakt worden in plaats van muren. Belangrijke punten op haar agenda zijn: armoedebestrijding, inclusiviteit, een circulaire economie en de culturele sector.

Kandidaat 4

Jules Pulles

Jules Pulles (41), inwoner van Tilburg, ondernemer in Waalwijk en zeer actief in de regio Midden-Brabant. Mijn ondernemerschap gaat gepaard met een kritische blik op onze maatschappij, waarin economische groei altijd voorrang lijkt te krijgen. Terwijl groei in zo veel meer factoren zit: als mens, als community en als maatschappij. Ik ben ervan overtuigd dat samenwerking aan duurzaamheid, inclusie, verdraagzaamheid en innovatie nodig is om vooruit te komen. De problematiek waar we mee kampen en die nog op ons af komt, vraagt om handelen, niet om afwachten. Ze vraagt om overeenkomsten te zoeken in plaats van elkaars tegenstellingen uit te lichten. En ze vraagt om een aanpak in een zo'n breed mogelijke context, waarvoor Europa een uitstekend platform is. Dat besef, in combinatie met de observatie dat politiek steeds verder van de inhoud en nuance afdrijft, maakt dat ik me kandidaat wil stellen voor de Provinciale Staten.

Kandidaat 5

Leontien van der Vlist

Hallo, ik ben Leontien van der Vlist en ik woon in ’s Gravenmoer, een klein dorpje tussen Breda en Den Bosch. Een aantal thema’s vind ik heel belangrijk voor deze Provinciale Statenverkiezingen. Het ene is economische vernieuwing: er is geen beter moment om innovatie in te zetten om ons te helpen met de grote opgaven van deze tijd. Dat is goed voor de overgang naar duurzaamheid in onze werk- en leefomgeving. Maar het zorgt ook voor nieuwe banen, kansen en mogelijkheden. Bovendien zal het onze concurrentiepositie verder verbeteren. We hebben ontzettend veel potentie in Noord-Brabant op dat gebied. 

Wat ik ook erg belangrijk vind is bestuurlijke vernieuwing. Ikzelf ben heel actief in verandermanagement. Ik denk dat we daar ook op een provinciaal niveau nog grote stappen kunnen maken. Denk aan democratisering, burgerparticipatie en digitalisering. Zelfs  als je tot nu toe dacht, politiek is niets voor mij: Volt is het positieve alternatief. Laten we samen aan de slag gaan en er werk van maken! 

Kandidaat 6

Marc Craenen

Dat Brabant een mooie plek is om te wonen, te werken en in te leven valt moeilijk te ontkennen. Dat Brabant verre van perfect is, valt evenmin te ontkennen. Problemen worden al generaties lang vooruit geschoven en het wordt hoog tijd dat deze problemen worden aangepakt.


Marc vindt thema’s als landbouw, natuur & milieu en mobiliteit interessant, omdat binnen deze thema’s de oplossingen voor deze problemen te vinden zijn. Door deze oplossingen nu te realiseren, kunnen de toekomstige generaties daar de vruchten van plukken. We hebben in Brabant voldoende kennis en innovatie die we kunnen inzetten voor een Brabant met een circulaire economie, een Brabant met een schone leefomgeving en een klimaatneutraal Noord-Brabant.


Laten we Brabant mooier en beter achterlaten. Het is tijd voor een toekomstbestendig Noord-Brabant!

Kandidaat 7

Annemarie de Jong

Ik ben Annemarie de Jong. Ruim 20 jaar import Brabander en ik stel me kandidaat voor de Provinciale Staten verkiezingen van Noord-Brabant op 15 maart 2023. Ik ben getrouwd, moeder van een zoon van 12 en leider van de roedel van nu nog 1 Laekense herdershond. Momenteel Supply Chain consultant bij een Bossche consultancy firma. Opgeleid in Human Resources, Organisatiesociologie en Supply Chain management. Een veelzijdige achtergrond die mij helpt om vanuit verschillende invalshoeken naar vraagstukken te kijken. Anders durven kijken. Omdat een vraagstuk, eenvoudig of complex, altijd vanuit meerdere invalshoeken bekeken moet worden.

Ik stel me verkiesbaar omdat ik urgentie voel, urgentie op klimaat, sociale ongelijkheid en het wantrouwen dat de kop op steekt in onze samenleving. In de provincie kunnen we meebeslissen over de uitvoering en invulling van landelijk beleid. Hierin kunnen we het verschil maken. Ik wil me inzetten op Innovatie en Milieu. Innovatieve en circulaire initiatieven zijn al veel te vinden in Brabant. Dat stemt optimistisch. Ik wil gaan samen werken met bedrijven en inwoners, ik geloof in het actief betrekken van belanghebbenden zoals u, om een transitie op gang te brengen naar een schone, duurzame toekomst waarin menselijke waardigheid en gelijke kansen voorop staan. Een schone en groene toekomst waarin iedereen tot bloei mag komen.

Kandidaat 8

Richard Guijt

Hey, Ik ben Richard Guijt en ik woon inmiddels al 11 jaar in Tilburg. Brabant is een mooie plek om te wonen maar we staan voor grote uitdagingen om Brabant nog beter te laten worden voor onszelf en de generaties na ons. In het dagelijks leven ben ik werkzaam en de zorg en zie hoe belangrijk het is als iedereen mee kan doen en blijven meedoen in de Brabant. Daarom vind ik dat ook de provincie moeten werken aan inclusie om iedere Brabander mee te kunnen laten doen. 

De reden dat ik mij kandidaat stel is dat het tijd is om naar de toekomst te kijken en de problemen die we nu aanpakken. Problemen met de lucht, water, landbouw en het goed kunnen reizen over de grens. Dit kunnen we niet alleen, maar zullen we moeten samenwerken binnen Nederland en over de grens. Door samenwerking kunnen we dit beter doen en elkaar versterken. Het is tijd om Brabant klaar te maken voor de toekomst. Door dit te bereiken wil ik met Volt en alle Brabanders hieraan werken zodat we trots kunnen blijven op onze provincie.

Kandidaat 9

Floortje Bos

Ik ben Floortje Bos, geboren in Breda en wonend in Eindhoven. Op dit moment studeer ik nog mijn bachelor Data Science aan de TU van Eindhoven en de universiteit van Tilburg. Naast mijn studie en Volt, ben ik vaak in de natuur te vinden.

Ik wil me juist nu graag inzetten in de politiek voor Volt omdat het belangrijk is dat jonge studenten en starters zich gerepresenteerd voelen binnen de politiek. Zeker op provinciaal gebied kunnen we daar nog heel veel aandoen en daarom is het juist ook zo belangrijk dat onze generatie ook vertegenwoordigd is op 15 Maart.

Waar ik me hard om zal blijven maken is een inclusieve en veilige digitale samenleving. Daarnaast zal de klimaataanpak altijd een belangrijke casus blijven en alleen samen kunnen we uitdagingen van de toekomst oplossen, samen als één Europa. Hiervoor ga ik mezelf binnen Brabant dan ook zeker voor inzetten.

Kandidaat 10

Berend de Kort

Ik woon al 24 jaar in de bruisende studentenstad Tilburg. Waar ik Economie en Bedrijfseconomie studeer aan de Universiteit van Tilburg. Als student vind ik het belangrijk dat jongeren meer inspraak krijgen in de besluitvorming van de provincie. Want keuzes die vandaag worden gemaakt hebben effect op de wereld van morgen. Daarom moet de provincie zo snel mogelijk praktische en innovatieve oplossingeninzetten om de natuur de beschermen en te behouden voor toekomstige generaties. Ook ga ik mij hardmaken voor duurzame en betaalbare woningen voor jongeren. Want iedereen verdient een plekje in het prachtige Brabant. Als laatste moet Brabant zijn innovatieve toppositie behouden binnen Europa. Zodat we economisch concurrerend blijven en de financiële ruimte hebben om onze plannen waar te maken.