Vacatures

Bestuurslid Volt Brabant

Het bestuur bepaalt de strategie, zet de koers en aanpak uit en bewaakt de voortgang van dit proces binnen de afdeling Volt Brabant.

Er zijn meerdere rollen binnen het bestuur beschikbaar:

 • Co-voorzitter

Als voorzitter ben je een van de ‘gezichten’ van Volt. Je bent er, samen met de andere bestuursleden, verantwoordelijk voor dat de partij als organisatie goed functioneert.

 • Penningmeester

De penningmeester is er verantwoordelijk voor dat de financiën van de partij op orde zijn en blijven.

 • Secretaris
  Als secretaris zorg je voor de verslaglegging van congressen en bestuursvergaderingen. Bovendien ben je het eerste aanspreekpunt voor zowel leden als externen.  
 • Algemeen bestuurslid

De co-voorzitters worden in functie op het congres verkozen. Het bestuur zal zelf uit haar midden de overige portefeuilles verdelen. 

Bestuursleden worden voor een periode van drie jaar gekozen door het congres. Verwachte beschikbaarheid is 10-14 uur per week en het betreft een niet-betaalde functie. 

Wat ga je doen?

Het bestuur heeft de aansturing over de afdeling en fungeert als de brug tussen de leden en onze fracties. Samen met de vele vrijwilligers werkt het bestuur aan het realiseren van de doelen van Volt en het opbouwen van een sterke en weerbare organisatie. De bestuursleden stellen de strategie vast, bewaken de algemene koers van de afdeling, zetten de doelstellingen en kaders uit voor de community's en schakelen met Volt Nederland, de community's en de lokale fracties.

Volt Nederland is een jonge politieke beweging, een partij met een dynamisch karakter en daarbij passende interne cultuur. We zijn op zoek naar bestuursleden met strategisch inzicht en een flexibele houding. Volt streeft naar diversiteit binnen de organisatie en op strategische posities. Daarom worden mensen die beperkt vertegenwoordigd zijn binnen Volt extra aangemoedigd te reageren. Verdere informatie over het selectieproces vind je onderaan de vacature.

Wie zoeken we?

Om onze dynamische en snelgroeiende beweging en partij aan te sturen zijn wij op zoek naar positieve Volters die integer en inclusief zijn, die goed kunnen omgaan met verandering, flexibel zijn en onder druk kunnen werken. Hieronder vind je de gewenste competenties en eigenschappen van een Volt-bestuurslid. Tegelijkertijd moedigen we je aan om te solliciteren, ook als je niet achter alle competenties een vinkje kunt zetten! We kijken ook naar je potentie en motivatie als bestuurslid. We streven naar een divers bestuur, waarbij iedereen zich vertegenwoordigd voelt.

 • Je hebt een visie op de afdeling en je voelt je betrokken bij de thema's die spelen binnen de organisatie.
 • Je kent de Volt-waarden en gedragscode en draagt deze uit in alles wat je doet.
 • Je voelt het bestuurlijke en politieke speelveld goed aan en herkent belangen.
 • Je bent in staat om besluiten te nemen die van invloed zijn op de koers van de organisatie en je verbind je hieraan door ze uit te dragen en ernaar te handelen. 
 • Je bent je bewust van de effecten van de keuzes en besluiten die het bestuur neemt; je onderkent de gevolgen van de veranderingen voor de totale organisatie, de mensen, de processen en de omgeving.
 • Je hebt aantoonbare leiderschapskwaliteiten waarmee je mensen weet te motiveren en te enthousiasmeren.
 • Je bent communicatief sterk in zowel het Nederlands als het Engels.
 • Je hebt een goed ontwikkeld gevoel voor integriteit bij jezelf en anderen.
 • Je bent professioneel en kunt collegiaal samenwerken 

Formele vereisten voor de functie:

 • Je bent Volt-lid vanaf de publicatiedatum van deze vacature (19-12-2023).
 • Je bent minimaal 18 jaar.
 • Om deze functie te kunnen bekleden, is het belangrijk dat je aantoont dat je in het verleden geen problemen hebt veroorzaakt. Daarom moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overhandigen (op eigen kosten). Heb je vragen over de aanvraag of belemmeren de kosten je hierbij, neem dan contact op met administratie@voltnederland.org. 
 • Je bent bereid om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.
 • Je bent geen lid van een andere politieke (jongeren)organisatie of partij.
 • Je kunt niet tegelijkertijd lid zijn van het bestuur en
  • een onverenigbare positie binnen Volt of voor Volt vervullen;
  • een betaalde dienstbetrekking vervullen bij de partij of een daaraan verbonden rechtspersoon;
  • een functie vervullen binnen Volt waarvan vermoed kan worden dat de onpartijdigheid in het geding kan komen;
  • een positie vervullen waardoor je jezelf in een positie bevindt waarbij (schijnbare) belangenverstrengeling of integriteitskwesties kunnen ontstaan.

Interesse? Volt is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en de kracht van diversiteit inzet om betere resultaten te behalen voor onze samenleving. Ongeacht je gender, leeftijd, culturele achtergrond, van wie je houdt of wat je gelooft: we nodigen je van harte uit te reageren.

Meld je aan en stuur de onderstaande documenten naar kancie.brabant@voltnederland.org:

 • een cv
 • antwoorden op de volgende drie vragen, in maximaal 200 woorden per vraag of een video van maximaal 1 minuut: 
  • Waarom ben jij lid van Volt?
  • Wat is je motivatie om te reageren op deze functie?
  • Welke talenten en vaardigheden neem je mee en hoe ga jij die inzetten ten behoeve van Volt Brabant?
 • eventuele extra informatie die je de kandidatencommissie graag mee wilt geven, geschreven dan wel als video, 
 • een ingevulde integriteitsvragenlijst,
 • de kandidatencommissie kan eventueel om extra informatie vragen, zoals de contactgegevens van referenten.

Mocht je vragen hebben over het sollicitatieproces, neem dan contact op met de kandidatencommissie via kancie.brabant@voltnederland.org. 
Deze vacature sluit op 16-01-2024 om 23:59 uur.