Verkiezingsprogramma

Noord-Brabant 2023-2027

Onze ambities voor Noord-Brabant

Wij zijn Volt, een Europese politieke beweging. In heel Europa zien wij wat de kracht is van mensen die samenwerken. Wij weten wat er mogelijk is als mensen schouder aan schouder staan. Volt staat voor een nieuwe generatie in de politiek, waar nationalisme en populisme tot het verleden behoren, waar welzijn voor welvaart gaat, en waar samenwerking over de grens de toekomst heeft. Het is tijd voor positieve actie, het is tijd voor Volt.

De komende jaren wil Volt in Noord-Brabant het verschil gaan maken. Veel van de problemen die Brabanders hebben, vragen een inzet voor de komende twintig jaar en niet één verkiezingstermijn. Zowel de generaties van nu als die van de toekomst hebben recht op politieke aandacht vanuit de Provincie. Daarom heeft Volt een plan gemaakt met haalbare, politieke doelen voor de korte- en langetermijn.

Onze ambities zijn samen te vatten in drie speerpunten:

 • Milieu:
  het verminderen van de stikstofuitstoot door omschakeling naar een
  duurzaam en circulair perspectief in de agrarische sector en de woningbouw.

 • Economische en bestuurlijke innovatie:
  het omvormen van de economie in
  Noord-Brabant naar een circulaire economie, en een actieve rol van inwoners
  van de provincie bij politieke besluitvorming.

 • Welzijn:
  investeren in een Brabantse samenleving waarin iedereen niet alleen
  gelijke kansen krijgt, maar zich ook gelukkig en gezond voelt door toegang tot
  sport en cultuur zonder belemmeringen.
YouTube: Wij zijn Volt introductie

Deze ambities gaan over landsgrenzen heen en vragen om samenwerking met onze buren. In heel Europa zetten wij ons in voor dezelfde doelen. Wij willen een sterke democratie waarin iedereen zich gehoord voelt, zowel op Europees, nationaal als lokaal niveau.

Wij kunnen niet wachten!

brabant - 1 De leefbare provincie

1. De leefbare provincie

Een eerlijke verdeling van ruimte en landschap
Brabant 2. De duurzame provincie

2. De duurzame provincie

Het Brabantse milieu terug in balans
Brabant - 3 De activerende provincie

3. De activerende provincie

Brabant leidend in economische innovatie
Brabant - 4 De betrokken provincie

4. De betrokken provincie

Een verbeterd welzijn voor alle Brabanders
Brabant - 5 De slimme provincie

5. De slimme provincie

Meer inspraak en participatie voor Brabanders
Brabant - 6 De verbindende provincie

6. De verbindende provincie

Duurzame en toegankelijke mobiliteit voor iedereen