Volt doet mee aan Provinciale Statenverkiezingen in Noord-Brabant met lijsttrekker Inge Vossen – van Beers

Volt doet mee aan Provinciale Statenverkiezingen in Noord-Brabant met lijsttrekker Inge Vossen – van Beers

27 nov. 2022 15:21:20 UTC
Volt Brabant kandidaten

Volt gaat deelnemen aan de Provinciale Statenverkiezingen in Noord-Brabant met een lijst van tien kandidaten met een  helder doel voor ogen: een klimaatneutrale provincie in 2040 door duurzame,  economische innovatie binnen Europa. De oplossing voor de problemen van  vandaag zijn omhanden, nu de politieke wil nog. 

Volt zet in Noord-Brabant in op drie punten: het verminderen van de  stikstofuitstoot door omschakeling naar een duurzaam en circulair perspectief in  de agrarische sector en de woningbouw, het omvormen van de economie naar een  groene en circulaire economie met een actieve rol van inwoners van de provincie  bij politieke besluitvorming, en het investeren in een samenleving waarin iedereen  gelijke kansen krijgt en zich gelukkig en gezond voelt door onbelemmerde  toegang tot zorg, sport en cultuur. 

Lijsttrekker Inge Vossen – van Beers (51) benadrukt: “Brabant is een van de  weinige provincies in Nederland waarin bewoners zich identificeren met hun  provincie. Volt wil ervoor gaan zorgen dat de Provincie een stimulerende rol gaat  spelen in kansengelijkheid voor alle Brabanders; het woord samenleving bestaat  niet voor niets uit de woorden samen en leven. Met het positieve geluid van Volt  willen we dan ook verschillende generaties met elkaar verbinden om samen te denken, luisteren, en de dialoog aan te gaan over de toekomst van Brabant.” 

Inge Vossen – van Beers werkt momenteel als docent geschiedenis aan het  Mondriaan College in Oss en woont in Rosmalen. Haar motivatie om de politiek in  te gaan is om alle Brabander – van jong tot oud – meer te betrekken bij politieke  besluitvorming om zo een duurzame toekomst aan komende generaties door te  geven. 

Volt staat voor een nieuwe generatie in de politiek. Deze generatie wil politiek  waar nationalisme en populisme tot het verleden behoren, en waar  grensoverschrijdende samenwerking de toekomst heeft. Volt brengt optimisme in  de politiek met een radicaal positief geluid. Het is tijd om dat geluid ook op lokaal  niveau te laten horen in Noord-Brabant.