Week Circulariteit - Midpoint Bouwhub

Week Circulariteit - Midpoint Bouwhub

9 feb 2023 11:00:00 UTC
Donderdag 9 februari was een feestelijk moment voor de lancering van Bouwhub Midden Brabant. Een initiatief van Midpoint waarmee partijen uit de bouw
Midpoint Bouwhub

Week Circulariteit - Midpoint Bouwhub

Donderdag 9 februari was een feestelijk moment voor de lancering van Bouwhub Midden Brabant. Een initiatief van Midpoint waarmee partijen uit de bouw samengebracht worden om met elkaar circulair bouwen te realiseren.

Bij circulair bouwen ligt de uitdaging in het oogsten, opschalen en rendabel maken van reststromen. Dat begint bij het slopen. Gebouwen die tegen de grond gaan zijn niet langer sloop-objecten maar ‘Donorpanden’. De kunst is om uit de panden zo te demonteren dat alle restromen weer terechtkomen in een ander, nieuw te bouwen, object. De uitdaging ligt ook in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, zodat ook gepland kan worden op reststromen, en het verkrijgen van massa. Om in de grote woningvraag te kunnen voldoen, zijn grote volumes reststromen nodig. Daarvoor bestaat een digitaal platform, van stichting Insert, die vraag en aanbod in het hele land op elkaar af kan stemmen. Hier kunnen alle partijen terecht om te kijken of er materiaal ergens in het land aangeboden wordt dat voldoet aan de specificaties om te worden ingezet in een bouwproject.

Dat zijn mooie ontwikkelingen waarin de markt laat zien dat met samenwerking, toekomstbestendig denken plus de wil om te innoveren en investeren, circulair bouwen een realistisch streven is.